Ventelister

Hvis du har spørgsmål omkring vores ventelister sender du en mail til venteliste@boparken.dk.

Boparken har to ventelister, henholdsvis den interne og eksterne venteliste.


Ekstern venteliste

Det koster 200 kr. om året at stå på vores eksterne venteliste. De større lejligheder bliver primært solgt til den interne venteliste, så du skal som udgangspunkt kun forvente at kunne købe en 1-værelses-andel.

Når du overfører pengene til vores bankkonto – regnr. 5323 kontonr. 0246171 - skriver du i teksten navnet på den person der skal skrives op. Bagefter sender du en mail til os med navnet på den person, som indbetalingen dækker samt et telefonnummer. Det hjælper os med at registrere dig korrekt på ventelisten. Husk også at godkende venteliste@boparken.dk som afsender, så vi kan sende mails uden at de ryger i spamfiltret.

Din anciennitet starter fra den dag vi modtager din indbetaling.

Vi sender en mail til dig omkring årsskiftet for at minde dig om det årlige gebyr.


Intern venteliste

Når du bor i Boparken er du automatisk opskrevet på vores interne venteliste.

Det gælder andelshavere, hjemmeboende børn og andre personer med folkeregisteradresse i foreningen. Det gælder ikke for fremlejere med C/o-adresse.

Din anciennitet starter den dag du som andelshaver overtager andelen.

Hvis du ikke er andelshaver, gælder din anciennitet fra den dag, du registrerer din folkeregisteradresse i Boparken, men den træder først i kraft efter du har boet her i to år.

Din anciennitet på ventelisten nulstilles, hvis du flytter internt.

Det er gratis at stå på vores interne venteliste.


Valg af køber

Når en andelshaver opsiger sin lejlighed, bliver den sendt ud til både den interne og den eksterne venteliste.

Vi finder køber på denne måde:

1. Vi prioriterer den interne venteliste over den eksterne

2. Interne købere som vil sammenlægge lejlighederne vælges først (En sammenlægning der involverer en etværelses prioriteres over andre sammenlægninger)

3. Hvis både andelshaver og andre på samme adresse er interesserede, vælger vi andelshaver

4. Hvis der er flere interesserede med samme anciennitet trækker vi lod

5. Hvis der ikke har meldt sig en køber fra vores ventelister, er det op til sælger selv at finde en køber

Mht sammenlægninger skal du være opmærksom på, at Københavns Kommunes regler for sammenlægning af lejligheder skal overholdes herunder, at sammenlagte lejligheder ikke må overstige 150 m2.

Ligeledes skal Boparkens regler for sammenlægning også overholdes.