Generalforsamling


Generalforsamlingen er A/B Boparkens øverste myndighed. Det er her de store linjer for driften af foreningen fastlægges eller ændres efter behov.Derefter er det op til bestyrelsen at føre beslutningerne ud i livet og stå for den daglige drift.

Det er også på Generalforsamligen, at regnskab og budget for foreningen godkendes, samt Andelskronen bliver fastlagt på hver Generalforsamling for det næste år.

Generalforsamlingen afholdes i slutningen af april måned hvert år, og indkaldelsen udsendes senest 14 dage før. Hvis du har ideer til projekter, som du synes foreningen skal kaste sig over for at blive et endnu bedre sted at bo, så skal du stille et forslag til generalforsamlingen. Det sker ved at indsende det skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes.

Et forslag skal indeholde en klar beskrivelse af forslaget indhold og hvordan det kan føres ud i livet, samt et eventuelt økonomisk overslag.

Eksempelvis, hvis man foreslår der bygges et skur, skal foreslaget indeholde:

- Hvor skal skuret placeres

- Er det muligt at få byggetilladelse

- Hvad vil skuret inkl. alle udgifter ca. koste


Dagsordenen for generalforsamlingen ligger fast fra år til år, og indeholder følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Årsregnskab, godkendelse af årsregnskab samt værdiansættelse af andelene
  4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget og godkendelse heraf
  5. Forslag
  6. Valg til bestyrelsen
  7. Evt. valg af administrator
  8. Valg af revisor
  9. Eventuelt

Hvis du er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan du udstede en fuldmagt til en anden andelshaver eller til bestyrelsen, som så kan stemme på dine vegne.

Det er en god ide at give fuldmagt til en anden beboer eller bestyrlesen, da du så kan være med til at sikre, at generalforsamlingen er beslutningsdygtig. Generalforsamlingen er nemlig kun beslutningsdygtig når 1/5 af andelshavere er tilstede.


Ved at logge ind, kan du finde beslutningsreferater fra de seneste 5 års Generalforsamlinger i Dokumentarkiv, samt forslag til kommende generalforsamlinger.

Du er også velkommen til at komme ned og besøge bestyrelsen og få en kopi af referatet.