Affaldshåndtering

Boparken har fire affaldsrum - to mellem Buntmagervej og Sadelmagervej og to mellem Sporemagervej og Tøjmestervej (deles med andelsboligforeningen Bispehusene).

Dagrenovation kan afleveres i alle affaldsrum.

Bioaffald, pap, papir, plast, glas, mindre elektronik og mindre metal kan afleveres i alle affaldsrum.

Der kan afhentes bioaffaldsposer ved Sadelmagervej 10, Kld. De står på
afsatsen overfor kontoret og alle beboernøgler virker til opgangen

Husk at "mase" papkasserne flade, så der kan være mere i containeren.

Storskrald - både mindre og større ting - SKAL afleveres i det store rum ved Sporemagervej 2. Her placeres ligeledes større elektriske effekter, som ikke kan være i elektronikbeholderne.

Farligt affald (malingrester, lysrør og kemikalier, mm) skal placeres ved metalskabet i affaldsrummet i Sporemagervej 2.


Særligt om storskrald:

Storskrald er gamle møbler, TV, madrasser og andet indbo men IKKE byggeaffald i form af mursten, puds mm. Sidstnævnte skal du selv sørge for at aflevere på containerpladsen. Du kan eventuelt låne Boparkens trailer til dette. Lån af traileren aftales med varmemesteren.

Du kan læse mere om affaldshåndtering på Københavns Kommunes hjemmeside http://www.kk.dk/affald


Her kan du læse om hvordan du som borger i Københavns kommune skal sortere dit affald, du kan finde adresser på Genbrugsstationer og meget andet nyttig information.


Denne side er senest opdateret: 27-08-19