Boparkens Festlokale


Foreningen har et festlokale, som alle beboere kan leje.

Lokalet er placeret under Sadelmagervej 2-4 (under vuggestuen).

Hvis du ønsker at leje lokalet, skal du booke det god tid i forvejen, da det ofte er reserveret flere måneder frem. Du kan reservere det ved at kontakte vores varmemesteren.
Det koster 400 kr. at leje + 500 i depositum, som betales ved bestilling.

Evt. skader meldes og betales kontant, når nøglen afleveres. Noget inventar har fast pris, andet repareres efter tid- og materialeforbrug. Ligeledes kan du også blive trukket i depositum, hvis der ikke er gjort ordentligt rent efter festen.

I festlokalet er der service m.m. til 30 personer, men bordopstillingen fungerer bedst ved max. 28 personer.

Lokalet er ikke lydisoleret, så der skal udvises omtanke overfor de omkringboende andelshavere. Derudover er der også en regel om, at musikken skal slukkes kl. 01.00 og lokalerne forlades senest kl. 03.00.

Du kan downloade dokumentet "Detaljer om Festlokalet" nedenfor: