Sammenlægge, Vejledning


Hvis du gerne vil have mere plads, men ikke ønsker at flytte, så kan sammenlægning med en nabolejlighed være svaret. Hvis du er interesseret i at sammenlægge, bør du i første omgang blive skrevet op på vores interne mailingliste, så du får besked, når/hvis dine naboer flytter. Skriv til boparken@boparken.dk.


Det er tilladt at lægge sammen både horisontalt og vertikalt (dvs. med over- eller underbo), men i de fleste tilfælde sker sammenlægninger med nabolejligheder på samme etage.


Sammenlægning af lejligheder skal godkendes både af bestyrelsen og af Københavns Kommune. Normalt gives der tilladelse hertil, men i enkelte tilfælde kan det ikke lade sig gøre. F.eks. siger kommunens regler, at en sammenlagt lejlighed ikke må være større end 150 m2. Ligeledes kan man heller ikke foretage sammenlægninger gennem brandmure.


Hidtil har Andelsbo kunnet søge om sammenlægning/byggetilladelser hos kommunen. Efter det nye bygningsreglement er ansøgningerne dog blevet så komplicerede, at Andelsbo ikke kan besvare alle tekniske spørgsmål, der nu stilles under ansøgningsprocessen. Andelsbo kan derfor ikke længere sende byggeansøgninger ind for den enkelte andelshaver, og råder derfor andelshaver at antage byggeteknisk bistand i disse sager.