Fremleje, Vejledning


Som udgangspunkt har man en lejlighed i Boparken for at bo i den. Men er man i kortere eller længere tid nødt til at rejse væk, så er det i nogle tilfælde tilladt at fremleje sin lejlighed.


Du må fremleje din lejlighed i op til 2 år, hvis du:

  • Skal studere i andre landsdele eller i udlandet
  • Skal arbejde i andre landsdele eller i udlandet
  • Er indkaldt til militæret (værnepligt)
  • I forbindelse med salg af din lejlighed i mere end 4 måneder aktivt har forsøgt at sælge lejligheden uden held.
  • Har været bosiddende i lejligheden i to sammenhængende år op til fremlejeperioden.

En fremleje kan ikke forlænges efter de 2 år, hverken med samme eller ny fremlejer.


Fremleje af din lejlighed skal altid registreres hos Boparken. Nedenfor kan du downloade en fremlejekontrakt, som du skal udfylde og medbringe på kontoret, sammen med din kommende fremlejer i god tid inden fremlejen starter. Du skal ligeledes medbringe dokumentation for arbejds-/studieophold eller værnepligt.


Hvis du flytter din folkeregisteradresse væk fra lejligheden er det vigtigt, at din fremlejer sørger for at han/hun får folkeregisteradresse i lejligheden. Ellers vil kommunen hurtigt kontakte foreningen og bede os undersøge hvorfor lejligheden står tom.


Når du fastsætter lejens størrelse, som din fremlejer skal betale, skal du være opmærksom på, at Københavns Kommune har nogle meget skrappe regler for, hvor meget man må tage i fremleje. Hvis du overskrider disse beløbsgrænser, kan fremlejeren indklage dig til Københavns huslejenævn og ankenævn, som derefter formodentlig vil nedsætte lejen med tilbagevirkende kraft.


BEMÆRK: Hvis du ønsker at fremleje din lejlighed fordi du ikke kan sælge den, gælder følgende særlige regel, vedtaget på generalforsamlingen 2011:

En andelshaver er med bestyrelsens skriftlige samtykke berettiget til at fremleje sin bolig i op til to år, når boligen ikke er solgt 4 måneder efter, at aktive salgsbestræbelser er påbegyndt og meddelelse herom er givet til bestyrelsen. Bestyrelsens tilladelse forudsætter, at salgsbestræbelserne, som f.eks. åbent hus-arrangementer, annoncering på nettet og lignende, kan dokumenteres. Bestyrelsen skal godkende fremlejetageren og lejens størrelse, som ikke må overstige de faktiske udgifter til boligafgift, varme, el, gas og antenne.


Denne side er senest opdateret d. 07-09-2020