Ombygning, Vejledning


Hvis du ønsker at bygge om, skal du være opmærksom på, at ændringer af gas, el og vandinstallationer, nedrivning og opmuring af vægge, sænkede lofter, nyt gulv på badeværelset o.l. skal godkendes både af Københavns Kommune og af bestyrelsen.

På kommunens hjemmeside kan du downloade de nødvendige formularer til at søge denne godkendelse, inkl. den formular hvor bestyrelsen skal give sin godkendelse.

Hidtil har Andelsbo kunnet søge byggetilladelser hos kommunen. Efter det nye bygningsreglement er ansøgningerne dog blevet så komplicerede, at Andelsbo ikke kan besvare alle tekniske spørgsmål, der nu stilles under ansøgningsprocessen. Andelsbo kan derfor ikke længere sende byggeansøgninger ind for den enkelte andelshaver, og råder derfor at antage byggeteknisk bistand i disse sager. 

Det er ikke tilladt at 'gemme' vandrør, gasrør og faldstammer, da evt. utætheder opdages for sent! Ligeledes skal "El-kanalen" i korridorens loft være tilgængelig uden fjernelse af loftplader.

Husk altid at gemme kvitteringer for ombygninger mm, da du i mange tilfælde kan få godskrevet en stor del af udgiften som en forbedring af lejligheden, hvis du på et senere tidspunkt fraflytter lejligheden.


Ved ombygning af køkken skal man være opmærksom på at overholde bygningsreglementet  https://www.kk.dk/koekken-byggeri

Læs mere om byggetilladelse her https://www.kk.dk/fuldmagt-byggeri