Tryk her for at komme til Københavns Kommunes hjemmeside, hvor du kan indgive klager over støj-, lugt- eller støvgener fra virksomhed.

Du kan også kopiere nedenstående link og sætte det ind i din browser:

https://www.seerupit.com/klageovervirksomhed/