På denne side kan man løbende holde sig orienteret om, samt læse dokumenter vedr. renoveringsprojektet:

13-09-21: Grundet sidste rettelser er licitationen udskudt til d. 16-09-21.

19-08-21: Udbudsmaterialet er dd. fremsendt til 4 udvalgte entreprenører. Udbudstidsplan findes nedenfor. (Seneste version 16.08.21) 

20-05-2021: Vi har d. 12 maj 2021 holdt møde med EKAS og truffet en række beslutninger ifm. valg af vinduer. Se dokumenterne "Notat vedr. valg af vinduesløsninger" samt "Beslutningsreferat af d. 12.05.2021 rev. 20.05.2021", som findes ved at logge ind og trykke på Informationssider.

08-04-2021: I går kl. 10:00 åbnede Energistyrelsens pulje for tilskud. Vores rådgiver EKAS sad parat ved tasterne, men nåede desværre ikke engang igennem til selve ansøgningen. På trods af at de loggede på kl. 10, lige da den åbnede, var de allerede ca. nr. 35000 i kø. Da puljen på de 250 mio. kr. var opbrugt, ca. 10 timer efter den blev åbnet, var EKAS ca. nr. 25000 i kø. Til sammenligning tog det 3 dage sidste år, før puljen var brugt op.

17-03-2021: EKAS kommer og registrerer vores bygninger med drone d. 18-03-2021 om formiddagen.

12-01-2021: Kontrakt med EKAS Rådgivende Ingeniører A/S underskrevet