Fraflytte, Vejledning

Hvis du overvejer at sælge din andelslejlighed, er her beskrevet hvordan du skal forholde dig, samt hvilke rettigheder du har.

Det første der skal ske, er at din andelslejlighed skal synes samt eventuelle forbedringer vurderes og prissættes af bestyrelsen. Dette sættes igang ved, at du henvender dig til bestyrelsen og beder om at få lavet en aftale for vurdering af din andelslejlighed med henblik på salg.

Gør venligst bestyrelsen opmærksom på omfanget af forbedringer, samt hvis du har en køber til andelslejligheden, som er i familie med dig på i linje (Mor/far, datter/søn, søster eller bror).

Du kan se mere på vores hjemmeside under "Dokumenter vedr. køb og salg".

Der vurderes kun lejligheder den 1. mandag i måneden i kontorets åbningstid (kl. 18:30-19:30)

Vurderingsprocessen kommer til at forløbe lettest hvis du på forhånd inddeler kvitteringerne på de rum de vedrører, og laver en opgørelse så det er ligetil at knytte kvitteringer til den konkrete forbedring. Dette er nødvendigt, da nogle forbedringer eks. nedskrives over 10 år mens andre nedskrives over 30 år. Dog er der nogle ting der ikke vurderes med i forbedringer, såsom filsning af vægge, slibning af gulve og andet almindeligt vedligehold.

Den endelige vurderingsopgørelse vil være færdig to uger efter selve vurderingen, og herefter vil informationer om andelslejligheden blive lagt op på hjemmesiden under "Lejligheder til salg". Bestyrelsen kontakter ventelisterne og gør dem opmærksomme på at der er en andelslejlighed til salg. Dine kontaktinformationer som telefonnummer og/eller e-mailadresse vil fremgå sammen med andelslejlighedens informationer, da det er dig der har ansvaret for fremvisning af lejligheden samt besvare eventuelle spørgsmål fra interesserede købere. Du anbefales også at vælge en eller flere datoer, hvor du holder åbent hus.

Fra den dato hvor lejlighedens informationer er lagt op på hjemmesiden, har ventelisterne 10 hverdage til at melde tilbage til bestyrelsen om de ønsker at købe andelslejligheden. Såfremt der er en køber fra en af ventelisterne vil Bestyrelsen informere dig herom.

Ved salg til ventelisterne kan overtagelsesdatoen TIDLIGST være 3 måneder fra vurderingsdatoen - dog altid den første i måneden.

Hvis der er flere interesserede købere, vælges den køber som har højst anciennitet, samt den interne venteliste har altid fortrinsret i forhold til den eksterne.

Selve salget og underskrivelse af salgsaftalen skal ske sammen med bestyrelsen. Der aftales et tidspunkt, hvor du og køber kommer ned på kontoret sammen og vi gennemgår papirerne og skriver ind hvad I har aftalt og til slut underskriver I begge salgsaftalen. Herefter sender bestyrelsen sagen ind til Boparkens Administrator "Andelsbo". 

Bemærk, at en Andelslejlighed ALDRIG må sælges til højere pris end den Boparkens bestyrelsen har angivet. Men der må gerne gives afslag, hvis dette er relevant.


Denne side er senest opdateret d. 03-02-2020