Forbedringsskema

Forud for vurdering af forbedringer bedes andelshaver forberede en oversigt over forbedringerne hvor det tydeligt fremgår

  • hvilket arbejde forbedringen består i
  • hvilket rum forbedringen vedrører
  • beløb på kvittering

Disse poster føres ind i forbedringsskemaet, som skal inkludere de enkelte poster.

Ved ombygninger er fjernes eventuelle forbedringer fra vurderingsskemaet hvis de nedlægges i ombygningen. Ved håndværkerarbejde skal man bede om at få regningen opdelt.

Afskrivningssatser

Når en forbedring skrives i vurderingsskemaet fastlægges en sats hvormed forbedringen nedskrives med pr. år. Er denne sats 10% nedskrives forbedringen med 10% af den totale forbedringsværdi pr. år så forbedringsværdien er 0 efter 10 år.

Forbedringsskemaet inkluderer altså de enkelte poster. Eksempelvis er afskrivningen 10% på kogeplade og 5% på køkkenskabe. Andre forbedringer har en afskrivning på 3%.